Ngân hàng nhà nước cho biết kể cả tuổi khó khăn nhất, thị trường bất động sản đóng băng thì tín dụng ngân hàng rót cho lĩnh vực bất động sản chưa từng giảm.


Cụ thể, dư nợ cho vay đầu tư, kinh doanh bất động sản tăng 14% năm 2012, tăng 15,4% năm 2013, tăng 19,3% năm 2014 và đến năm 2015 tăng 26%. Tính đến cuối năm 2015, dư nợ cho vay đầu tư, kinh dinh bất động sản (BĐS) đạt 393 nghìn tỷ đồng, tăng gần 26% so với cuối năm 2014.

Nếu tính cả đầu tư trái phiếu doanh nghiệp cho lĩnh vực bất động sản thì tổng dư nợ của các tổ chức tín dụng cho lĩnh vực bất động sản là 478 nghìn tỷ đồng, chiếm 10,3% tổng dư nợ và chiếm 22,2% tổng dư nợ trung, dài hạn.

Lưu ý bong bóng bất động sản

Ông Trương Văn Phước, Phó chủ tịch Ủy ban giám sát tài chính nhà nước cho rằng tín dụng đầu tư và kinh dinh bất động sản tăng 28,3% so với năm 2014.

Đây là con số khá lớn và tụ tập vào tu bổ và mua nhà ở và khu vực đô thị. Và con số này cũng tạo ra những cảnh báo, thực tại Chính phủ đã chỉ đạo các bộ ngành nhất là Ngân hàng nhà nước lưu ý đến việc có tạo ra thị trường bất động sản bong bóng trong tương lai hay không.

Theo ông Phước, Ngân hàng quốc gia chắc chắn sẽ điều chỉnh lại tỉ lệ về dùng vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn tới đây sẽ là 40% thay vì mức 60% như hiện giờ.

"Tuy nhiên, tôi cho rằng cũng không phải quá lo sợ về việc tín dụng bất động sản này đâu. dĩ nhiên, các chính sách phản ứng đầy đủ, kịp thời là cần thiết, nhưng 4 năm vừa rồi khi thị trường bất động sản đóng băng thì có sự dịch chuyển vốn sang bất động sản là do lãi suất thấp"

Ông Phước cho rằng để bảo đảm chất lượng tín dụng cũng như ngăn chặn rủi ro cho thị trường tài chính, tín dụng bất động sản cần phải được điều chỉnh lại, con số tín dụng trong năm 2015 tăng tới 28,3% cũng là cảnh báo cho nền kinh tế chúng ta.

Vì sao tín dụng không chảy vào khu vực khác?

Lý giải tín dụng ào ạt vào bất động sản nhưng mà không chảy vào sinh sản kinh dinh, bàn luận với TTO, ông Vũ Đình Ánh, chuyên gia kinh tế cho rằng tín dụng không chảy vào sản xuất kinh dinh thì phải đặt câu hỏi là người ta có vay hay không.

Vì vay để phục vụ sinh sản kinh doanh trong bối cảnh lãi suất cho vay cao như bây chừ thì chi phí vốn sẽ lớn khiến người ta không vay.

Liệu có điều kiện hạ lãi suất cho vay được hay không khi mà 55% vốn ngắn hạn được cho vay trung và dài hạn, trong đó cốt lại đổ vào kinh dinh bất động sản?

Ông Ánh cho rằng lãi suất cho vay có giảm được hay không là phụ thuộc vào lãi suất huy động. Khi lãi suất huy động tăng thì lãi suất cho vay khó kéo xuống được.

Thêm nữa, tín dụng tăng trưởng hay nói dễ hiểu là ngân hàng vẫn cho vay được thì ngân hàng dại gì phải hạ lãi suất cho vay. Tín dụng trung và dài hạn tăng cao là nợ xấu bị nhất thời chìm đi, còn cho vay ngắn hạn thì nợ xấu sẽ ra ngay.

Bản thân khách vay dạn dĩ vay vì không nhìn rủi ro trước mắt. Còn ngân hàng cũng được lợi vì khi cho vay được, tín dụng tăng lên thì vẫn tính là tài sản có của ngân hàng.

Do đó, ngân hàng vẫn hạch toán lợi nhuận. Chính vì quan hệ cung cầu như vậy, nên lãi suất cho vay không hạ song còn tăng là như thế.

 
© 2013. All Rights Reserved
Top