UBND TP. Hà Nội vừa thông qua Điều chỉnh cục bộ quy hoạch ô 2-1 thuộc Quy hoạch Phân khu thành phố GN, số trường hợp 1/5000 tại xã Kim Hoa, huyện Mê Linh.
Theo đó, về quy hoạch tổng mặt bằng tiêu dùng đất, theo Quy hoạch phân khu thành thị GN đã được phê duyệt, vùng nghiên cứu điều chỉnh có khoảng không khoảng 4,57 ha, gồm chức năng: đất cây cảnh thành thị (công viên, vườn hoa) và đất cơ quan, trường huấn luyện. Nay, điều chỉnh phần đất cơ quan, trường huấn luyện (khoảng 2,78 ha) sang chức năng đất công cùng tỉnh thành (diện tích đất chậu cây xanh tỉnh thành không thay đổi). những chỉ tiêu quy hoạch hình dáng tuân thủ theo quy hoạch phân khu tỉnh thành GN đã được phê chuẩn (với đất công cộng đô thị: tầng cao công trình R 3 tầng, mật độ thi công tối đa là 30%). nhìn thêm: thiết kế cửa hàng quần áo nhỏVề không gian hình dạng phong cảnh, tuân thủ quy hoạch tổng mặt bằng dùng đất; tuân thủ tiêu chuẩn phân bổ chuyên ngành, quy chuẩn thi công đất nước ta và các nguyên tắc hiện hành đối với những công trình có ảnh hưởng. lược đồ công ty khoảng không kiểu dáng cảnh quan định hướng cho giải pháp công ty không gian hình dáng phong cảnh. Kế thừa hình thức, cảnh quan thị thành, đồng thời đảm bảo ăn nhập với điều kiện, đặc điểm thiên nhiên của khu vực. Trong giai đoạn lập dự án đầu tư lắp đặt, khi sắp xếp công trình cụ thể, cấu tạo mặt bằng, dạng hình những công trình lắp đặt sẽ được xác định cụ thể.

việc điều chỉnh nhằm nghiên cứu cơ cấu trên toàn bộ ô quy hoạch 2-1 thuộc Quy hoạch phân khu tỉnh thành GN; Đảm bảo khớp nối về kiến trúc cảnh quan, hạ tầng xã hội, hạ tầng công nghệ và đảm bảo các chỉ tiêu quy hoạch hình dáng ăn nhập với Quy hoạch phân khu tỉnh thành GN, quy chuẩn lắp đặt việt nam và các quy định tương tác.

UBND tỉnh thành bắt buộc vấn đề điều chỉnh công năng tiêu dùng đất không thúc đẩy to đến định hướng quy hoạch tại khu vực. những nội dung khác không thuộc phạm vi điều chỉnh được giữ nguyên theo Quy hoạch phân khu đô thị GN số trường hợp 1/5.000.Được biết, Quy hoạch phân khu thành thị GN có khoảng trống đất nghiên cứu khoảng 5.426 ha ở phía Bắc sông Hồng, thuộc 30 xã và thị trấn của 3 huyện Mê Linh, Gia Lâm và Đông Anh. Quy mô dân số đến năm 2030 vào khoảng 136.000 người và sẽ được nâng lên tối đa khoảng 163.000 người đến năm 2050. Có thể bạn quan tâm: thi công cửa hàng quần áo

Phân khu có công năng chính là cây kiểng, công viên, vườn hoa, mặt nước, thể dục thể thao, hỗ trợ cho những phân khu phụ cận, gắn với mặt nước. cây xanh sinh thái, công viên chuyên để lắp với huấn luyện, chăm sóc năng lượng, khoa học kỹ thuật, nghiên cứu khoa học và nghỉ dưỡng.
 
© 2013. All Rights Reserved
Top