Tồn kho bất động sản giảm hơn 4.300 tỷ đồng so với cuối năm ngoái Tồn kho bất động sản giảm hơn 4.300 tỷ đồng so với cuối năm ngoái

Bộ thi công vừa gửi báo cáo đến những vị đại biểu Quốc hội (nhằm chuẩn bị cho kỳ họp đồ vật 4 sắp khai mạc). Theo đó, thị trường bất động s...

Đọc thêm »
09:14
 
© 2013. All Rights Reserved
Top