Thi công sai phép có căn nguyên từ quy hoạch bất cập Thi công sai phép có căn nguyên từ quy hoạch bất cập

Ngày 5/8, tại hội nghị sơ kết tình hình thực hiện công tác quản lý quốc gia về thứ tự xây dựng trên địa bàn Tp.HCM 7 tháng đầu năm 2017, P...

Đọc thêm »
13:32
 
© 2013. All Rights Reserved
Top